اخبار برگزیده

هجرانی

بوی کدامین بهار است این ؟

پیراهن پرشکوفه کدامین باغ ؟

سین سرود کدامین سال؟

 

شاعری می گرید با من

                           عشق را

عاشقی می گرید با من

                          شعر را

 

سال کدامین هجرانی شمسی است ؟

کدامین سال شمسی هجرانی؟

۹ فروردین ۱۳۹۰   

علی شاملو

 


هجرانی

هجرانی

هجرانی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها